CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA TRÊN VÙNG ĐẤT CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

Các tác giả

  • Vĩnh Thông Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Tóm tắt

So với chiều dài lịch sử dân tộc, Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang là đô thị còn khá non trẻ. Tuy vậy, nơi đây đã có sự gặp gỡ của nhiều dòng chảy văn hóa từ rất sớm, trong đó có cộng đồng người Hoa. Từ buổi đầu đặt chân đến Châu Đốc, người Hoa đã tích cực tham gia vào công cuộc khai thác vùng đất biên thùy với người Việt, Khmer, Chăm. Sau hàng thế kỷ, người Hoa đã đóng góp cho Châu Đốc những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần vào sự phong phú của văn hóa địa phương. Bài viết này tìm hiểu về lịch sử của cộng đồng người Hoa ở thành phố Châu Đốc và những vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội… từ đó thấy được những đóng góp của cộng đồng người Hoa cho lịch sử và văn hóa Châu Đốc hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN