PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO LÀNG NẶM ĐĂM, XÃ QUẢN BẠ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG

Các tác giả

  • Trần Thị Kim Bảo Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/139

Tóm tắt

Hà Giang là tỉnh vùng cao thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, bao gồm một thành phố và 10 huyện, nơi đây có địa hình hiểm trở, hùng vĩ có nhiều tài nguyên thiên nhiên đặc sắc góp phần tạo nên những sản phẩm du lu lịch đặc trưng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Dân số Hà Giang khoảng 935.700 người, trong đó 79,81% nông thôn và 20,19% thành thị (Tổng cục Thống kê, 2022), đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu là người Mông, Tày, Dao, Kinh, Nùng… Với tài nguyên du lịch phong phú được thiên nhiên ban tặng, cùng với nguồn lực nông thôn và đặc điểm văn hoá truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc. Do vậy, phát triển du lịch gắn với nông thôn nhằm nâng cao đời sống của cư dân bản địa là chiến lược đúng đắn của lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ là mô hình tiêu biểu trong hoạt động du lịch này. Nội dung bài viết sẽ khái quát điều kiện, thực trạng phát triển du lịch nông thôn ở Nặm Đăm, vai trò của du lịch nông thôn đối với cư dân địa phương. Hướng tới nhân rộng mô hình này nhằm nâng cao đời sống xã hội của cư dân bản địa về kinh tế, chính trị, môi trường nhằm phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo

Blaine, T. W., Mohammad, G., & Var, T. (1993). Demand for Rural Tourism: An Exploratory Study. Annals of Tourism Research, 20(4), 770–773.

Hoan, L. M. (2023). Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Truy cập từ https://nongnghiep.vn/nang-cao-hieu-qua-phat-trien-du-lich-nong-nghiep-nong-thon-d346026.html

Negrusa, A. L., Cosma, S. A., & Bota, M. (2007). Romanian rural tourism development a case study: rural tourism in Maramures. International Journal of Business Research, 7(4), 48–59.

Sharpley, R., & Sharpley, J. (1997). Rural Tourism. An Introduction. London: International Thomson Business Press.

Tổng cục Thống kê. (2022). Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021. Nxb. Thống kê.

Verma, S. K. (2008). Cooperatives and Tourism : An Asian Perspective. Retrieved September, 5.

Wilson, S., Fesenmaier, D. R., & Es, J. C. Van. (2001). Factors for success in rural tourism development. Journal of Travel Research, 40(2), 132–138.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN