CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÀ HÓA DÂN SỐ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Các tác giả

  • Hồ Diệu Huyền Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Tóm tắt

Đồng bằng sông Hồng là một trong những khu vực có chỉ số già hóa dân số cao nhất cả nước (đứng thứ hai cả nước, theo số liệu Tổng điều tra dân số, 2019). Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng, cơ hội và thách thức của già hóa dân số tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu cũng dự báo rằng, già hóa dân số cũng sẽ trở thành vấn đề lớn nếu các tỉnh trong khu vực này không chuẩn bị trước một hệ thống an sinh xã hội thật tốt dành cho người cao tuổi trong tương lai.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ