KHẢO CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ TÊN GỌI ÔNG TỔ CỦA NGƯỜI DAO

Các tác giả

  • Bàn Tuấn Năng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Người Dao ở Việt Nam là dân tộc có rất nhiều đặc trưng văn hóa riêng, đặc sắc. Tôn giáo của người Dao là Đạo giáo đã được bản địa hóa cùng với lịch sử hình thành và quá trình thiên di tộc người. Cùng với ba vị thần tối thượng của Đạo giáo là Tam Thanh, người Dao còn có tục thờ cúng ông tổ của mình. Tất cả các nhóm Dao ở trên thế giới đều tin rằng ông tổ của mình là Bàn Hoàng (hoặc Bàn Vương, Bàn Hồ). Tuy nhiên, do quá trình di cư và phân chia nhóm ngành, nên tên gọi ông tổ được các nhóm Dao địa phương định danh bằng các âm gọi khác nhau. Bản thân các nhà nghiên cứu, các cơ quan truyền thông cũng sử dụng không nhất quán. Điều này dẫn đến tình trạng khó tiếp cận, theo dõi và tìm hiểu với đại đa số người đọc. Do đó, việc minh định và tìm ra một tên gọi thống nhất cho ông tổ người Dao là điều cần thiết, giúp người đọc dễ hình dung về văn hóa tâm linh đối với việc thờ cúng tổ tiên của người Dao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN