CÁC LỄ TIẾT THƯỜNG NIÊN CỦA NGƯỜI THEO ĐẠO CÔNG GIÁO

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Ngoạn Trường Đại học Thủ Dầu Một

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/227

Tóm tắt

Tìm hiểu về tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng là tìm hiểu về công tác mục vụ, nét sinh hoạt tôn giáo của người theo đạo, bao gồm các công tác như: công tác tổ chức thờ phượng, công tác hiệp hành, công tác từ thiện, những hoạt động đóng góp về vấn đề an sinh xã hội, về môi trường, về giáo dục đạo đức nhân bản... Trong khuôn khổ nghiên cứu, bài viết chủ yếu giới thiệu về các Lễ tiết thường niên của người theo đạo Công giáo, bao gồm các ngày Lễ như: Lễ thường ngày, Lễ các ngày Chúa nhật, Lễ các ngày Lễ trọng, Lễ kính, Lễ nhớ các Thánh trong năm. Đồng thời, bài viết cũng mô tả một cách ngắn gọn về nội dung cùng ý nghĩa của các Thánh lễ trong năm. Thông qua đó, góp thêm phần hiểu hơn nét sinh hoạt tôn giáo của người theo đạo Công giáo.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19