BẠCH ĐẰNG GIANG TRONG CẢM HỨNG THƠ VĂN TRUNG ĐẠI

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thu Giang Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt

Văn học Quảng Ninh từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX là một bộ phận của văn học dân tộc, được thừa hưởng, phát triển trên nền tảng sự phát triển của văn hóa, văn học dân tộc. Nó thể hiện mối quan hệ giữa địa phương với cả nước trên bình diện văn học nghệ thuật. Đề tài trong văn thơ Quảng Ninh thời kỳ trung đại, bên cạnh non thiêng Yên Tử, vùng đất Đông Triều - “triều đình phía Đông” của nhà Trần và thắng cảnh Hạ Long thì chủ yếu là ca ngợi sông Bạch Đằng, nơi từng dậy sóng những chiến công, qua đó thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nỗi niềm tâm sự u hoài của các tác giả. Tuy nhiên, diện mạo văn học Quảng Ninh giai đoạn thế kỷ XVIII, XIX chưa rõ nét và chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu để có những thông tin văn học cụ thể hơn, góp phần lưu giữ được nhiều hơn những sáng tác giá trị.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN