TÌNH TRẠNG TẢO HÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Các tác giả

  • Bình Bùi Thanh Học viện Phụ nữ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/262

Tóm tắt

Huyện Sìn Hồ là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lai Châu có tổng diện tích tự nhiên 152.696,03 ha, có 12,973 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), địa hình chia cắt phức tạp, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, kinh tế chậm phát triển, tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 94,1%, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 99,9%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 100%. Với đặc thù là huyện nghèo, vùng giáp biên có địa hình hiểm trở cùng với tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong nhóm dân tộc thiểu số gần như tuyệt đối, cùng với đó là tỉ lệ không biết chữ, phong tục, tập quán còn lạc hậu trong đời sống xã hội của người dân. Do vậy, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiện nay vẫn còn diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói riêng.

Tài liệu tham khảo

Bảo, T. C. & Trung, H. V. (2019). Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các dân tộc thiểu số huyện Chư Prông, Gia Lai. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, tr.71-79.

Chung, L. (2023). Lai Châu: Đa dạng các biện pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/10.

Dũng, M. T. (2019). Giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho vị thành niên dân tộc thiểu số. Tạp chí Khoa học xã hội, tr.89-96.

Mạnh, N. V. (2017). Tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, tr.96-102.

Nam, P. & Quỳnh, T. (2021). Chống tảo hôn - Giải pháp nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/9.

Quỳnh, T. & Nam, P. (2021). Cần thêm nhiều nỗ lực chống tảo hôn để nâng cao chất lượng dân số. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 04/10.

Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ. (2022). Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ. (2023). Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 24/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2022-2025.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31