VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG KHMER Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Các tác giả

  • Đinh Thị Yến Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Năm 2011, chính quyền tỉnh Bình Phước cấp phép xây dựng chùa Phật giáo Nam tông - Sirivansa nhằm đáp ứng nhu cầu tôn giáo của đồng bào Khmer. Mặc dù, mới hoạt động nhưng Phật giáo Nam tông đã thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng. Tiếp cận lý thuyết chức năng và nguồn tài liệu từ các phương pháp nghiên cứu điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, khảo sát 100 gia đình, bài viết này phân tích vai trò của Phật giáo Nam tông đối với đời sống của cộng đồng Khmer ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Kết quả phân tích cho thấy, Phật giáo Nam tông đã tác động mọi mặt đến kinh tế, văn hóa và xã hội của đồng bào Khmer.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN