TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Các tác giả

  • Thái Vân Hà Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  • Bùi Mạnh Hùng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tóm tắt

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Thành phố Tuyên Quang rất chú trọng, quan tâm đến chính sách người có công thông qua một loạt các chính sách đã được Đảng và Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách với người có công tại thành phố Tuyên Quang vẫn còn một số hạn chế, từ các khâu: tổ chức, xây dựng kế hoạch; phổ biến, trển khai, tuyên truyền; tổ chức, phân công thực hiện nhiệm vụ; theo dõi đôn đốc kiểm tra, thực hiện chính sách. Đây là những vấn đề xã hội nói chung và các đối tượng được hưởng chính sách nói riêng đang đặc biệt quan tâm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20