KHAI THÁC HOA VĂN THỔ CẨM THIẾT KẾ ẤN PHẨM DU LỊCH

Các tác giả

  • Phạm Hùng Cường Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/313

Tóm tắt

Thổ cẩm là sản phẩm thủ công có truyền thống lâu đời được các nghệ nhân truyền nghề lại qua các thể hệ trong các bản làng, buôn làng của người dân tộc thiểu số. Được tạo nên bởi những bàn tay khéo léo với chất liệu và màu sắc đặc biệt, thổ cẩm là nét đẹp không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của từng tộc người ở Việt Nam. Mang một nét đẹp riêng, thổ cẩm đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Với thời trang, nhiều nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu thổ cẩm trong các bộ sưu tập trình diễn. Vẻ đẹp tinh tế của thổ cẩm tạo nên những trang phục mang đậm nét truyền thống của người dân Việt, nhiều bộ sưu tập được đánh giá rất cao và tạo được ấn tượng đẹp với các nước bạn. Với thiết kế đồ họa, thổ cẩm cũng là một chất liệu độc đáo được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Đặc biệt, thành công có thể kể đến là cách thức khai thác vẻ đẹp của thổ cẩm cho thiết kế ấn phẩm văn hóa phục vụ du lịch

Tài liệu tham khảo

Gam7 Book. (2019). Content - content creation platform. Hanoi: Publishing House of Labor.

Dung, N. D. (2023). Preserving and promoting the value of traditional brocade weaving of ethnic minorities in the Central Highlands. Journal of Front, no. 244 (12/2023).

Duc, D. (2022). Costumes and cultural features of ethnic minorities in the north of Vietnam. Hanoi: Publishing House of Art.

Hung, N. H. (2016). Principles of visual design. Ho Chi Minh City: Publishing House of National University.

Mong, H. T., & Tien, M. T. (1994). Ethnic decoration. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Thinh, N. D. (2000). Traditional costumes of Vietnamese ethnic groups. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Yen, H translate. (2019). Multi-dimensional thinking of unlimited creative methods. Publishing House of World.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN