BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG Ở BÌNH DƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ - NHÌN TỪ HOẠT ĐỘNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Trần Minh Đức Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam có giá trị nổi bật về sự phổ cập rộng rãi và sự đóng góp tích cực của cộng đồng người dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện nay, tại Bình Dương có hàng chục điểm thờ cúng Hùng Vương phân bố đều khắp trên địa bàn. Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm (10/3 âm lịch) là dịp để người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... tổ chức các hoạt động lễ hội hướng về cội nguồn dân tộc, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện được ý thức của nhân dân Bình Dương trong nỗ lực giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống còn lại tại địa phương trong quá trình đô thị hoá. Trên cơ sở các thông tin thu thập được qua tài liệu và quá trình điền dã, bài viết phân tích các hoạt động thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Bình Dương như là một điển hình trong nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống cần nhân rộng và học tập.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN