KHAI THÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Các tác giả

  • Vũ Văn Viện Trường ĐH Hạ Long, Quảng Ninh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/242

Tóm tắt

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất và lớn nhất trên thế giới. Trong các nước phát triển và các nước đang phát triển thì du lịch thường được coi là một phương thức hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Ngoài ra, du lịch phát triển còn quảng bá hình ảnh điểm đến, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao mức sống cho cộng đồng địa phương, giúp các quốc gia đạt được nhiều mục tiêu khác. Loại hình du lịch nông nghiệp đã góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, khắc phục tính mùa vụ và làm gia tăng giá trị của các sản phẩn nông nghiệp tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương khác trên cả nước. Khai thác tốt loại hình du lịch nông nghiệp sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch ở địa phương nói riêng.

Tài liệu tham khảo

Độ, B. Đ., Hà, T. T., Hoài, Đ. T., & Tuấn, Đ. Q. (2021). Nghiên cứu giá trị văn hóa ẩm thực nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tại thị xã Quảng Yên. Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long.

Dũng, N. Đ. (2020a). Ẩm thực - Lợi thế để Quảng Yên phát triển du lịch. Báo Quảng Ninh điện tử, đăng ngày 29/3/2020.

Dũng, N. Đ. (2020b). Quảng Yên liên kết để phát triển du lịch MICE. Báo Quảng Ninh điện tử, đăng ngày 09/8/2020.

Dung, N., & Linh, Đ. (2022). Du lịch nông nghiệp - Xu thế của tương lai. Báo Quảng Ninh điện tử, đăng ngày 31/7/2022.

Phong, H. (2018). Xây dựng du lịch nông nghiệp ở Quảng Yên: “Nguyên liệu vàng” cần khai thác. Báo Quảng Ninh điện tử, đăng ngày 29/7/2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Yên. (2021). Thống kê lượng khách và doanh thu du lịch thị xã Quảng Yên năm 2016 - 2020.

Thắng, T. Đ. (2022). Thị xã Quảng Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, ngày 07/7/2022.

Thị xã Quảng Yên. (2021). Đề án phát triển du lịch thị xã Quảng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (2020). Đề án phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 4839/QĐ-UBND ngày 29/12/2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19