NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC – TRƯỜNG HỢP SƯỜN XÁM

Các tác giả

  • Đỗ Tiến Quân Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
  • Đào Thị Thùy Dương Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
  • Nguyễn Việt Hoàng Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/42

Tóm tắt

Văn hóa trang phục người Trung Quốc là một chủ đề quan trọng đối với những sinh viên Việt Nam chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Dưới góc độ ngôn ngữ học so sánh, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn, bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp, bài viết làm rõ nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương về Sườn xám truyền thống của người Trung Quốc trong sự so sánh với Áo dài Việt Nam, đặt cơ sở khoa học cho những giải pháp, kiến nghị về việc dạy và học tiếng Hán tại Việt Nam dưới góc độ người dạy.

Tài liệu tham khảo

Dung, H. T., & Hà, N. T. (2002). Từ điển Bách khoa phụ nữ Việt Nam. Nxb. Phụ nữ.

Dung, T. (2020, 4/11). Nỗi lo tà áo Việt bị thay tên đổi họ. Báo Công an nhân dân.

Dương, N. (2022, 8/6). Áo dài Việt - Giá trị và bản sắc. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lan, P. (2021,13/2). Áo dài - Di sản văn hóa Việt, niềm tự hào của người Việt Nam. https://www.vietnamplus.vn/ao-dai-di-san-van-hoa-viet-niem-tu-hao-cua-nguoi-viet-nam/694815.vnp

Ni, L. (2011). Từ sự phục hung đương đại của Áo dài Việt Nam nhìn về sự thoái trào của Sườn xám Trung Quốc (bản tiếng Trung). Tạp chí Ngữ văn, số 3, tr.76-90.

Ni, Y. C. (2014). So sánh văn hóa Sườn xám và Kimono (bản tiếng Trung). Tạp chí Học viện Longdong, số 25, tr.76-79.

Pei, L. C. (2011). Ngôn ngữ và văn hóa (bản tiếng Trung). Nxb. Bắc Kinh.

Phê, H. (2015). Từ điển tiếng Việt. Nxb. Đà Nẵng.

Xin, X. C., & SunLu. (2017). Bàn về sự hình thành và tính đặc thù của văn hóa Sườn xám (bản tiếng Trung). Tạp chí Minh Nhật Phong Thượng, số 23, tr.382.

YouYue, G. (2022). Nghiên cứu so sánh hoa văn trên Sườn xám truyền thống cuối thời Thanh và Sườn xám cách tân thời Dân quốc (Bản tiếng Trung). Tạp chí Học viện Nghệ thuật Cát Lâm, số 1, tr.51-54.

Yu, S. (2003). Tìm hiểu về diễn biến lịch sử và giá trị xã hội của Sườn xám (Bản tiếng Trung). Tạp chí Đại học Ninh Ba, số 3, tr.92-95.

Zhen, C. Z. (2014). Nghiên cứu so sánh Sườn xám và Áo dài (bản tiếng Trung). Luận văn thạc sĩ Đại học công nghệ Tai Yuan.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20